Redukčně kondiční FIT CAMP

Přihláška


FitCamp leták červen 2018

Co získáte a co se naučíte?

  • vybudovat cestu bez diet a striktních omezení
  • jak správně a zdravě jíst
  • jak dlouhodobě zdravě a trvale zhubnout a váhu si udržet
  • po celou dobu budete mít nutričně vyvážené snídaně a večeře formou Vyváženého jídla, dvě svačiny a zdravý lehký oběd a po celý den terapeutické a pohybové aktivity, které Vás budou bavit
  • naučíte se také, jak správně nakupovat a vařit
  • jak si díky stravování a vhodnou volbou pohybové aktivity zlepšit kondici
  • jak pracovat s emocemi, které Vás zraňují, naučíte se na sebe dívat jinak a vážit si sami sebe
  • získáte přeměření skladby těla na začátku a na konci Fit Campu spolu s vysvětlením naměřených hodnot a individuální konzultací v hodnotě 350,- Kč
  • získáte on-line Kurz výživy a správného stravování na svůj email v hodnotě 1490,- Kč a infotipy pro udržení správné váhy a kondice spolu s doporučeními a recepty
  • získáte celoroční přehled stravování spolu s tím, jak fungují v rámci dne a roku orgánové hodiny v hodnotě 160,- Kč

ČILI ZÍSKÁTE BONUSY V HODNOTĚ 2000,- KČ


Přihláška


Podmínky účasti na akci

ZÁKAZ UŽÍVÁNÍ DROG
Platí trvalý zákaz používání drog či jiných omamných látek. Požívání alkoholu nesmí ovlivnit program.

ZÁKAZ OBCHODNÍCH, PROPAGAČNÍCH NEBO REKLAMNÍCH AKTIVIT
Účastníkům akce není dovoleno ovlivňovat meditační klima fit campu jakýmikoliv obchodními, propagačními nebo reklamními aktivitami.

Provozní podmínky

Účastníci akce dodržují provozní podmínky, s těmito budou seznámeni na začátku akce.

ZDRAVÍ A BEZINFEKČNOST
Účastník si je vědom toho, že naše akce mají převážně zdravotně preventivní a všestranně posilující účinek, proto je plně zodpovědný za své zdraví, v případě zdravotních obtíží navštíví svého lékaře. Před zahájením akce podá všechny důležité informace týkající se svého zdraví. Je si vědom toho, že na akci nepřijíždí se žádnou nakažlivou nemocí.

Účastník bere na vědomí, že všechny akce mají charakter soukromé klubové aktivity a že po dobu účasti na programu je volným členem Fit Campu


PLATBY
Uvedený příspěvek je za program,  ubytování a strava jsou zdarma. Pokud ubytování a stravu nepožadujete, příspěvek zůstává stejný.

ODPOVĚDNOST ZA OSOBNÍ VĚCI
Neručíme za ztráty nebo škody způsobené na osobním majetku během akce. Drahé věci (šperky, telefony, peníze) je možné po dobu trvání akce uschovat v sejfu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Účastník souhlasí se zařazením osobních údajů do databáze fit campu. Tyto údaje budou použity výhradně pro informování o akcích a k informacím, jak si zlepšit kondici, váhu, energii.

ROLE ÚČASTNÍKA
Organizátoři souhlasí s přítomností na akci za předpokladu, že dotyčný přijímá roli účastníka akce a nemá jiné osobní motivy, obchodní zájmy nebo důvody než ty, které odpovídají této roli, pokud není předem domluveno jinak.
Právem lektora je odeslat účastníka z kurzu, uzná-li to za vhodné (v tomto případě vrátíme poměrnou část příspěvku). Pokud účastník porušuje tato pravidla bere na vědomí, že bude z kurzu vyloučen bez vrácení platby!

POZDNÍ PŘÍJEZD NEBO DŘÍVĚJŠÍ ODJEZD
Pozdní příjezd na akci nebo dřívější odjezd nezakládá nárok na slevu, účastník může kdykoliv z kurzu odjet.Přihláška